Archives for the month of: กันยายน, 2013


8

ภาษาอังกฤษ  คือ  ภาษาที่ใช้ในระหว่างการประชุม การโต้ตอบทางจดหมาย การจัดทำรายงานการประชุม ผลการพิจารณา
และมติที่ประชุมตลอดจนการจัดทำคำแถลงการณ์ และการปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ของอาเซียน ทั้งนี้ ในฐานะที่เป็น
สมาคมอาเซียนไม่ได้ให้บริการด้านการแปลหรือตีความ

คำกล่าวทักทาย
(ภาษาอาเซียน)
บรูไน
ซาลามัต ดาตัง
อินโดนีเซีย
ซาลามัต เซียง
มาเลเซีย
ซาลามัต ดาตัง
ฟิลิปปินส์
กูมุสตา
สิงคโปร์
หนีห่าว
ไทย
สวัสดี
กัมพูชา
ซัวสเด
ลาว
สะบายดี
พม่า
มิงกาลาบา
เวียดนาม
ซินจ่าว

ประเทศอินโดนีเซีย
ภาษาอินโดนีเซีย
เป็นภาษาทางการของประเทศอินโดนีเซีย
Bahasa Indonesia
(บาฮาซา อินโดเนซียา)

รู้สักนิดกับภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia)
เราควรรู้ภาษาอินโดนีเซียไว้สักนิดพราะผู้คนในเมืองเมดานยังคงรู้
ภาษาอังกฤษกันน้อยมาก พ่อค้า แม่ขายส่วนใหญ่จะพูดไม่ได้เลย ต้องชี้นิ้วว่าจะเอาอะไรสั่งอะไร บางครั้งยังต้องอาศัยเครื่องคิดเลขช่วย อีกทางหนึ่งในการต่อรองราคา อย่างน้อยถ้ารู้ภาษาอินโดนีเซียสักนิด ก็พอเอาตัวรอดได้ในเมือง เมดานอันแสนยุ่งเหยิงนี้ นี่คือตัวอย่างภาษาเบื้องต้นที่ควรทราบสำหรับการท่องเที่ยว
Good Morning = Selamat Pagi
Good Afternoon = Selamat Siang
Good Night = Selamat Sore
What is your name = Siapa Nama anda?
My name is ….. = Nama Saya…………..
How are you? = Apa kabar?
I’m fine = Kabar baik
Thank you = Terima kasih
You’re welcome = Kembali
Sorry = Maaf
Excuse me = Permisi
Please (ขอความช่วยเหลือ) = Tolong
How much? = Berapa?
Expensive = Mahal
Cheap = Murah
Discount = Diskon
Where is ….? = Di mana ada?
May I take photo? = Boleh saya foto?
Yes = Ya
No = Tidak
Toilet = Kamar Kecil, W.C.
Delicious = Enak
Let’s eat = Ayo Makan
I want to go = Saya mau ke…….
I don’t understand = Saya tidak mengerti
I like you = Saya suka kamu
I love you = Saya cinta kamu

8

Ali    :  Selamat  sore, Dani.   Apa  kabar?
Dani  :   Baik – baik  saja. Apa kabar  Ali?
Ali    :    Oh! saya baik – baik  juga.
Sampai jumpa  lagi.
Dami    :  Sampai  jumpa  lagi.
อาลี   :   สวัสดีตอนเย็นดานี   สบายดีหรือ?
ดานี   :   สบายดี  สบายดีหรืออาลี?
อาลี    :  โอ ฉันสบายดี  แล้วเจอกันใหม่นะ
ดานี   :   แล้วเจอกันใหม่

ประเทศมาเลเซีย
ภาษามาเลย์ หรือ ภาษามลายู (มาเลย์: Bahasa Melayu) เป็นภาษากลุ่ม ออสโตรนีเชียน ที่พูดโดย ชนชาติมลายูซึ่งเป็น ชนพื้นเมืองของคาบสมุทรมลาย
ทางใต้ของ ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และบางส่วน ของเกาะสุมาตรา
เป็นภาษาทางการ ของ ประเทศ มาเลเซียและประเทศบรูไน และเป็น
1 ใน 4 ภาษาทาง การของประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังใช้เป็นที่แพร่
หลายในประเทศ ติมอร์ตะวันออก
1
ประเทศฟิลิปปินส์
ภาษาฟิลิปปินส์ (Filipino = ฟิลิปิโน )
เป็นภาษาทางการของประเทศฟิลิปปินส์
1
ประเทศ
สิงค์โปร์
สิงคโปร์มีภาษาราชการถึง 4 ภาษา คือ
อังกฤษ   จีน   มาเลย์      และภาษาทมิฬ  ภาษาประจำชาติ: คือภาษามาเลย์ ภาษาที่ถูกใช้บ่อยมากที่สุด   :  คือ ภาษาอังกฤษ
5
ประเทศไทย
ภาษาทางการ : ภาษาไทย
ราชอาณาจักรไทย
ประเทศบรูไน
1ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ภาษาราชการของบรูไนคือภาษามาเลย์ ซึ่งเป็นภาษาที่ชาวบรูไนใช้กัน มากเนื่องจากชาวบรูไนร้อยละ 66 มีเชื้อสายมาเลย์ อย่างไรก็ตาม ชาวบรูไนส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาอังกฤษ ได้ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อธุรกิจได้เช่นกัน รวมไปถึงภาษาจีนซึง เป็นภาษาที่มีการใช้กันมาก เนื่องจากมีชาวบรูไนเชื้อสายจีนอยู่ถึงร้อยละ 11 การเรียนรู้ภาษามาเลย์จะช่วยสร้างความประทับใจให้คู่เจรจา ชาวบรูไนได้ 1
ประเทศเวียตนาม
1
ภาษาเวียดนาม 1เป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์ ถึงแม้ว่าจะมีการยืมคำศัพท์จากภาษาจีน และเดิมใช้อักษรจีนเขียน แต่นัก ภาษาศาสตร์ยังคงจัดภาษาเวียดนามให้เป็น ภาษากลุ่มออสโตรเอเซียติก
ซึ่งในกลุ่มนี้ภาษาเวียดนามมีผู้พูดมากที่สุด (10 เท่า ภาษาที่มีจำนวนคนพูด เป็นอันดับรองลงมา คือ ภาษาเขมร) ในด้านระบบการเขียนของภาษา เวียดนามนั้น แต่เดิมใช้ตัวเขียนจีน เรียกว่า “จื๋อญอ” ต่อมาชาวเวียดนาม ได้พัฒนาตัวเขียนจีนเพื่อใช้เขียนภาษาเวียดนาม เรียกว่า “อักษรจื๋อโนม”
แต่ในปัจจุบันเวียดนามใช้ตัวอักษรโรมันที่พัฒนาขึ้นโดยมิชชันนารีชาวฝรั่งเศส
โดยเครื่องหมายเสริมสัทอักษรใช้เป็นวรรณยุกต์
2
ประเทศลาว
1

อักษรลาว เป็นชื่ออักษรที่รัฐบาลลาวรับรองให้ใช้เขียนภาษาลาว ซึ่งใช้เป็นภาษาราชการในปัจจุบัน

      สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว6

   ทำ(ไทย)   =   เฮ็ด (ลาว)
ช่วย (ไทย) = ซอยเหลือ (ลาว)
พูดคุยหรือการสนทนา (ไทย) = โอ้โลม (ลาว)
ไม่กลัว (ไทย) = บ่ย่าน (ลาว)
วันนี้ (ไทย) = มื่อนี้ (ลาว)
กี่โมงแล้ว (ไทย) = จั๊กโมงแล้ว (ลาว)
พริก (ไทย) = หมากเผ็ด (ลาว)
ผลไม้ (ไทย) = หมากไม้ (ลาว)
น้อยหน่า (ไทย) = หมากเขียบ (ลาว)
ข้าวต้ม (ไทย) = ข้าวเปียก (ลาว)

    ประเทศ
พม่า
8 5
   ประเทศ
กัมพูชา
8 8

 

10 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก treknature.com , angkorandpeople.com , philamfood.com ,myanmars.net  
 
 
          เหลือเวลาอีกเพียงแค่ 2 ปีเท่านั้น การรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ ก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้ว (พ.ศ. 2558) เพื่อผนึกกำลังในการพัฒนาแต่ละประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีประเทศไทยกับเขาด้วย วันนี้ กระปุกดอทคอม จึงมีข้อมูลเบา ๆ เกี่ยวกับดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของชาติอาเซียนในแต่ละประเทศมาฝากกันเพื่อเพิ่มเติมความรู้ ว่าแต่จะมีดอกไม้อะไรบ้าง อย่ารอช้ารีบไปดูกันเลย..
 
10 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
 
 1. บรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) : ดอกซิมปอร์
 
          ดอกไม้ประจำชาติบรูไน ก็คือ ดอกซิมปอร์ (Simpor) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ดอกส้านชะวา (Dillenia) ดอกไม้ประจำท้องถิ่นบรูไน ที่มีกลีบขนาดใหญ่สีเหลือง หากบานเต็มที่แล้วกลีบดอกจะมีลักษณะคล้ายร่ม พบเห็นได้ตามแม่น้ำทั่วไปของบรูไน มีสรรพคุณช่วยรักษาบาดแผล หากใครแวะไปเยือนบรูไน จะพบเห็นได้จากธนบัตรใบละ 1 ดอลลาร์ ของประเทศบรูไน และในงานศิลปะพื้นเมืองอีกด้วย
 
 
10 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
 
 2. ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) : ดอกลำดวน
 
          กัมพูชามีดอกไม้ประจำชาติเป็น ดอกลำดวน (Rumdul) ดอกไม้สีขาวปนเหลืองนวล กลีบดอกหนาทึบและแข็งเล็กน้อย มีกลิ่นหอมเย็นแบบกรุ่น ๆ ถูกจัดเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งเพราะมีความหมายถึงความสดชื่นหอมกรุ่น และเป็นดอกไม้สำหรับสุภาพสตรี วิธีปลูกที่ถูกต้อง ต้องปลูกไว้ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวบ้าน ที่สำคัญต้องปลูกในวันพุธด้วยนะ
 
 
10 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
 
 3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) : ดอกกล้วยไม้ราตรี
 
          ดอกไม้ประจำชาติอินโดนีเซีย คือ ดอกกล้วยไม้ราตรี (Moon Orchid) ซึ่งเป็นหนึ่งในดอกกล้วยไม้ที่บานอยู่ได้นานที่สุด โดยช่อดอกนั้นสามารถแตกกิ่งและอยู่ได้นาน 2-6 เดือน โดยดอกจะบานแค่ปีละ 2-3 ครั้งเท่านั้น ทั้งนี้ดอกกล้วยไม้ราตรีสามารถเจริญเติบโตได้ดีในอากาศชื้น จึงพบเห็นได้ง่ายในพื้นที่ราบต่ำของประเทศอินโดนีเซีย
 
 
10 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
 
 4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic) : ดอกจำปาลาว
 
          ดอกไม้ประจำชาติประเทศเพื่อนบ้านของไทยอย่างประเทศลาว คือ ดอกจำปาลาว (Dok Champa) คนไทยรู้จักกันดีในชื่อ ดอกลีลาวดี หรือ ดอกลั่นทม โดยดอกจำปาลาวมักมีสีสันหลากหลาย ไม่เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นเพียงสีขาวเท่านั้น เช่น สีชมพู สีเหลือง สีแดง หรือสีโทนอ่อนต่าง ๆ โดยดอกจำปาลาวนั้นเป็นตัวแทนของความสุขและความจริงใจ จึงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อประดับประดาในงานพิธีต่าง ๆ รวมทั้งใช้เป็นพวงมาลัยเพื่อรับแขกอีกด้วย
 
 
10 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
 
 5. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) : ดอกพู่ระหง
 
          สำหรับประเทศมาเลเซียนั้น มีดอกไม้ประจำชาติเป็น ดอกพู่ระหง (Bunga Raya) ในภาษาท้องถิ่นเรียกกันว่า บุหงารายอ หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ ดอกชบาสีแดง ลักษณะกลีบดอกเป็นสีแดง มีเกสรยื่นยาวออกมาเหนือดอก ซึ่งถูกจัดให้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศมาเลเซีย เพื่อเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นและความอดทนในชาติ โดยเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมให้สูงส่งและสง่างาม รวมทั้งยังสามารถนำไปใช้ในทางการแพทย์และความงามได้อีกด้วย
 
 
10 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
 
 6. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) : ดอกพุดแก้ว
 
          ดอกไม้ประจำชาติฟิลิปปินส์ คือ ดอกพุดแก้ว (Sampaguita Jasmine) ดอกมีสีขาวกลีบดอกเป็นรูปดาว มีกลิ่นหอม บานส่งกลิ่นในตอนกลางคืน ถือเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ เรียบง่าย อ่อนน้อมถ่อมตน รวมถึงความเข้มแข็งอีกด้วย เคยถูกนำมาใช้เฉลิมฉลองในตำนานเรื่องเล่ารวมทั้งบทเพลงของฟิลิปปินส์ด้วยเช่นกัน
 
 
10 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
 
 7. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) : ดอกกล้วยไม้แวนด้า
 
          ประเทศสิงคโปร์ มี ดอกกล้วยไม้แวนด้า (Vanda Miss Joaquim) เป็นดอกไม้ประจำชาติ โดยดอกกล้วยไม้แวนด้าตั้งชื่อตามผู้ผสมพันธุ์ คือ Miss Agnes Joaquim จัดเป็นดอกกล้วยไม้ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในประเทศสิงคโปร์ มีสีม่วงสดสวยงามและเบ่งบานอยู่ตลอดทั้งปี โดยถูกจัดให้เป็นดอกไม้ประจำชาติสิงคโปร์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524)
 
 
10 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
 
 8. ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) : ดอกราชพฤกษ์
 
          ดอกไม้ประจำชาติไทยของเรา ก็คือ ดอกราชพฤกษ์ (Ratchaphruek) ที่มีสีเหลืองสวยสง่างาม เมื่อเบ่งบานแล้วให้ความรู้สึกอบอุ่น ถือเป็นสัญลักษณ์ของความมีเกียรติยศศักดิ์ศรี ซึ่งชาวไทยหลายคนรู้จักกันดีในนามของ ดอกคูน โดยมีความเชื่อว่าสีเหลืองอร่ามของดอกราชพฤกษ์คือสีแห่งพระพุทธศาสนาและความรุ่งโรจน์ รวมทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีปรองดองของคนในชาติอีกด้วย โดยดอกราชพฤกษ์จะเบ่งบานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์–พฤษภาคม มีจุดเด่นเวลาเบ่งบานคือการผลัดใบออกจนหมดต้น เหลือไว้เพียงแค่สีเหลืองอร่ามของดอกราชพฤกษ์เท่านั้น
 
 
10 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
 
 9. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam) : ดอกบัว
 
          ประเทศเวียดนาม มีดอกไม้ที่คนไทยคุ้นเคยอย่าง ดอกบัว (Lotus) เป็นดอกไม้ประจำชาติ โดยดอกบัวเป็นที่รู้จักกันในนาม “ดอกไม้แห่งรุ่งอรุณ” เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความผูกพัน และการมองโลกในแง่ดี ดอกบัวจึงมักถูกกล่าวถึงในบทกลอนและเพลงพื้นเมืองของชาวเวียดนามอยู่บ่อยครั้ง
 
 
10 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
 
 10. สหภาพพม่า (Union of Myanmar) : ดอกประดู่
 
          ดอกไม้ประจำชาติของประเทศพม่า คือ ดอกประดู่ (Paduak) เป็นดอกไม้ที่พบมากในประเทศพม่า มีสีเหลืองทอง ผลิดอกและส่งกลิ่นหอมในฤดูฝนแรก ช่วงเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ประเทศพม่ามีการเฉลิมฉลองปีใหม่ขึ้น ชาวพม่าเชื่อว่าดอกประดู่คือสัญลักษณ์ของความแข็งแรง ความทนทาน และเป็นดอกไม้ที่ขาดไม่ได้ในพิธีทางศาสนาของชาวพม่าเลยล่ะ
 
          รู้จักกันไปแล้วสำหรับดอกไม้ประจำชาติอาเซียนทั้ง 10 ชาติ ที่หลายดอกก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีและเคยเห็นในประเทศไทยอยู่บ้าง หากพบเจอเพื่อนร่วมประชาคมอาเซียนที่แวะมาเยี่ยมเยียนเมืองไทยแล้วล่ะก็ ลองมอบดอกไม้เหล่านี้ให้เพื่อเป็นการต้อนรับ ก็คงจะสร้างความปลื้มใจให้ไม่น้อยอยู่เหมือนกันนะ

บ่ะ

l;pสวย