Archives for the month of: มิถุนายน, 2013

*********************************

Fish Of Gold

Alright already, fine. Alice at Wonderland, more specifically Sad Pony and Squirrel, convinced me that maybe I should do some social media promotion. I’ve never done any promotion. I guess there’s a first time for everything.

I had a Twitter account a million years ago where I wrote sentences no one had written before. I wrote 19 of them before I gave up. I have resuscitated my long fallow Twitter account: @thefishofgold

I have also started two Facebook thingies, One is a FOG page, the other is a Gold Fish account. I really don’t know the difference. One you like, one you friend. Although, I don’t see why you can’t like your friends.

I can’t guarantee that I’ll do anything with them, but go on and friend me or follow or like me or whatever it is one does at Twitter and Facebook before I lose all…

View original post 103 more words

หม้อข้าวหม้อแกงลิง เป็นไม้กินแมลงชนิดหนึ่งที่มีใบพัฒนามาเป็นกับดักเพื่อใช้ในการดักจับแมลง มีการกระจายตัวอยู่ในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทางตะวันออกของอินเดีย ศรีลังกา มาดากัสการ์ หมู่เกาะเซเชลส์ (Seychelles) ทางตอนใต้ของจีน และทางตอนเหนือของออสเตรเลีย สามารถจำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มโลว์แลนด์ (Lowland) สามารถพบได้ที่ระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 0-1,000 เมตร เจริญเติบโตได้ในสภาพอากาศแบบร้อนชื้น เหมาะสำหรับบ้านเรา

กลุ่มไฮแลนด์ (Highland) สามารถพบได้ที่ระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,000 เมตร ขึ้นไป เนื่องจากมีความต้องการความชื้นค่อนข้างสูงและสภาพอากาศต้องค่อนข้างเย็น ยากต่อการเลี้ยงในสภาพอากาศแบบร้อนชื้น แต่บางชนิดอาจปรับตัวจนสามารถเจริญเติบโตได้ แต่ขนาดของหม้ออาจจะไม่ใหญ่เหมือนกับการเลี้ยงในสภาพไฮแลนด์

ปัจจุบัน หม้อข้าวหม้อแกงลิง เป็นไม้ที่คนให้ความสนใจหาซื้อ นำไปประดับตกแต่งแขวนไว้ตามต้นไม้บริเวณบ้าน  เก็บสะสมเพาะเลี้ยงทำเป็นธุรกิจจำหน่ายส่งขายทั้งในและต่างประเทศกันในหลายพื้นที่ ดังเช่น คุณกำไร วรพานิชย์ หญิงวัย 50 ปี ที่มีใจรักในการปลูกต้นไม้เป็นพื้นฐาน ทำให้ประสบความสำเร็จกับอาชีพเพาะเลี้ยงหม้อข้าวหม้อแกงลิงขายในทุกวันนี้

จากอาชีพเสริม
กลายเป็นอาชีพหลัก

คุณกำไร เดิมทำงานเป็นพนังงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง แต่ด้วยความรู้สึกเต็มที่กับงานประจำที่ทำอยู่ จึงลาออกมาทำงานอิสระ รับจัดอีเว้นต์ควบคู่กับการเพาะปลูกต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงไว้บริเวณบ้านเลขที่ 187/101 ซอยต้นสน 15 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

“หม้อข้าวหม้อแกงลิง เป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่นำมาจากป่าและทำการขยายพันธุ์ให้มีปริมาณมากๆ เพราะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากเป็นไม้ที่ต้องอนุรักษ์ ดังนั้น การขยายพันธุ์จึงจะใช้วิธีการเพาะเมล็ด แทนการไปหาเก็บตามป่ามาเพาะเพิ่มปริมาณ

ทุกวันนี้ได้พัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆ อีกทั้งยังได้นำไม้จากประเทศมาเลเซียเข้ามาทำเป็นพ่อแม่พันธุ์เพิ่มมากขึ้น กว่า 10 สายพันธุ์ ซึ่งมีความแตกต่างที่สามารถสังเกตได้คือ กระเปาะจะมีขนาดที่ต่างกัน สีและลวดลายคนละแบบ แต่เมื่อนำมาผสมกับไม้บ้านเรา จะทำให้ได้สีที่สวย กระเปาะใหญ่ขึ้น หนาขึ้น แข็งแรงขึ้น ความคงทนก็จะเยอะกว่า เหมาะกับการนำมาแขวนโชว์ ดังนั้น การเลือกต้นที่จะมาทำพ่อแม่พันธุ์มาผสมนั้นจะต้องเลือกต้นที่มีฟอร์มสวย โดดเด่น มาทำการผสมกัน เพราะว่าการผสมสายพันธุ์นั้นก็คือการพัฒนาให้ได้สายพันธุ์ที่ดีขึ้นจากเดิม”

การขยายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิง คุณกำไรบอกว่า ทำได้หลายวิธี ทั้งการตอน ปักชำ เพาะเมล็ด แยกหน่อ แต่โดยส่วนใหญ่ที่ได้แนะนำให้กับลูกค้าจะเป็นวิธีการตอน เนื่องจากจะได้ต้นเร็วกว่า ชัวร์กว่าวิธีการอื่นๆ แต่หากเป็นการเพิ่มปริมาณให้มีมากก็จะขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด

“การเพาะต้นกล้าจะใช้ตะกร้า ขนาด 12 นิ้ว ทำเป็นถาดเพาะ ใส่มะพร้าวสับละเอียดรองก้น 1 ใน 4 ส่วน ของตะกร้า ตามด้วยสแฟกนัมมอสส์ รดน้ำให้ชุ่ม ประมาณ 2 วัน ก่อนนำเมล็ดลงไปปลูกและนำตะกร้าขนาดเท่ากันมาปิดด้านบน เพื่อช่วยในการรดน้ำและไม่ให้เมล็ดกระเด็น”

หลังจากต้นกล้าได้ขนาด คุณกำไร จะนำมาปลูกลงกระถาง ขนาด 2 นิ้ว โดยจะใช้เครื่องปลูกที่มีความโปร่งแต่สามารถเก็บความชื้นได้ดีและยาวนาน ซึ่งประกอบด้วย ขุยมะพร้าวสับละเอียดผสมกับทรายหยาบ ในอัตราส่วน 2 : 1

“หม้อข้าวหม้แกงลิง จะใช้เวลาปลูกดูแลจนได้ขนาด สามารถจำหน่ายได้จะอยู่ประมาณ 1 ปีเต็ม (ต้นเล็ก) แต่ของเราจะมีขนาดตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป โดยมีขนาดกระถางตั้งแต่ 2 นิ้ว 3 นิ้ว และ 6 นิ้ว ราคาจะเริ่มตั้งแต่ 20 บาท ขึ้นไป แล้วแต่ขนาดของแต่ละต้น”

การดูแลรักษา
ให้ น้ำ แดด ปุ๋ย
การเลี้ยงหม้อข้าวหม้อแกงลิงให้ออกหม้อและเติบโตจะต้องอาศัยปัจจัยที่ประกอบด้วย หนึ่ง ปริมาณแสง จะต้องอยู่ระหว่าง 50-80 เปอร์เซ็นต์ และควรได้แสงแดดไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ต่อวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง สอง ความชื้นในการเลี้ยงหม้อข้าวหม้อแกงลิงให้ออกหม้อ จะต้องมีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ แต่ต้องไม่แฉะ และ สาม การให้น้ำนับเป็นเรื่องสำคัญสำหรับหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่จะต้องให้ดินเปียกชื้นอยู่เสมอ ถ้าดินแห้งแม้แต่วันเดียว ระบบรากอาจจะเสียไป เนื่องจากหม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นพืชที่ชอบน้ำมาก ซึ่งการให้น้ำ เราจะให้น้ำวันละ 1 ครั้ง (ช่วงเช้า)

การให้ปุ๋ย โดยส่วนใหญ่แล้ว คุณกำไร จะให้ปุ๋ยออสโมโค้ท ในช่วงที่ต้นกล้าแตกใบขึ้นประมาณ 3 ใบ กับช่วงที่เปลี่ยนกระถาง จะไม่ให้หลังจากต้นสมบูรณ์และแข็งแรงแล้ว เนื่องจากการให้ปุ๋ยในช่วงนี้จะเป็นการไปเร่งให้ใบและต้นสมบูรณ์ ทำให้ต้นไม่จำเป็นต้องออกกระเปาะมาดักแมลงเพื่อเป็นปุ๋ย

เทคนิคการเลี้ยงต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงให้ต้นสวย ออกกระเปาะ และให้หม้ออยู่ได้นานนั้น คุณกำไรแนะนำว่า ควรให้น้ำลงไปในหม้อ และโดนแดดอย่างเต็มที่ เพียงเท่านี้ต้นก็จะสมบูรณ์และอยู่ได้นาน

ท้ายนี้ คุณกำไร ฝากบอกกับผู้ที่เพาะเลี้ยงหม้อข้าวหม้อแกงลิง ว่าไม้พวกนี้ จะสวยแค่เล็กๆ ถ้าไม่มีใจรัก จะเริ่มดูแลยาก เนื่องจากเป็นไม้ที่กินพื้นที่ จะไม่สวยแค่ในกระถางเล็ก ดังนั้น จำเป็นต้องคอยดูและคอยเปลี่ยนกระถางให้เหมาะกับขนาดต้น เท่านี้ก็จะมีต้นไม้กินแมลงที่สมบูรณ์ มีกระเปาะให้เห็นตลอดทั้งป                            เพี้ย

images (3)

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกำไร วรพานิชย์ โทรศัพท์ 0900234293 หรือ www.saimproplants.com

PS : การใส่เพลงและหนัง ลงใน iPhone, IPod, IPad ด้วยโปรแกรม iTunes VS iTools สำหรับมือใหม่และมือเก่าที่ลืม

  สวัสดีครับ พี่ ๆ เพื่อน ๆ ชาว PDAMobiz วันนี้ขอแนะนำ วิธีการใส่เพลงหรือหนังลงใน Iphone Ipad แบบ ง่าย ด้วยโปรแกรม iTune และ iTools ครับ บทความนี้ เหมาะสำหรับ ท่านที่ยังไม่ทราบ มือใหม่ หรือ มือเก่าแต่จำไม่ได้แล้ว ชอบโปรแกรมไหน ก็ เลือกดูนะครับขอให้ทุกท่าน มีความสุขในวันจันทร์แห่งชาติ วันทำงานวันแรกของอาทิตย์นี้ แล้วพบกันใหม่ครับ

……

คำเตือน : บทความนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่ชำนาญแล้ว แต่ถ้าลื่มแวะเข้ามาอ่านได้ครับ 

ครับ พี่ ๆ เพื่อน ๆ หลายท่าน ที่เปลี่ยนมาใช้ Iphone ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม คงมีหลายท่าน มีคำถามคาใจ ที่ยากจะทราบ หนึ่งในนั้น ที่น่าจะมีก็คือ “ใส่เพลงและหนัง ใน Iphone จะเพิ่มเข้าไปยังไง และ ทำเองได้มั้ย ที่สำคัญ ขอแบบง่ายๆ” ซึ่งผม ขอตอบโจทย์ นี้ ด้วย โปรแกรม iTools ซึ่งใช้ง่ายและก็ฟรีด้วย ไม่ต้อง Jail ก็ใช้ได้นะครับ (ณ ตอนนี้ยังฟรีอยู่ครับ) ส่วนวิธีทำแบบอื่น ก็คงหนีไม่พ้นการใช้ iTune  มาดูกันว่า ทั้งสองโปรแกรม จะมีวิธียังไง และแตกต่างหรือ ยากง่ายแค่ไหน เชิญติดตามครับ

มาดูขั้นตอนกันเลยครับ

iTune 11 การใส่เพลงและหนังแบบ Manual

อันแรกขอพูดถึง วิธีการใส่เพลงและหนัง จากโปรแกรม iTune ก่อนแล้วกันนะครับ ในที่นี้ผม ใช้ Version 11 64bit ครับ

1. ก่อนอื่นเลยท่านต้องมี โปรแกรม “iTunes” ก่อน ท่านสามารถ Download ได้จาก URL นี้ ” http://support.apple.com/th_TH/downloads/ “

2. เมื่อได้โปรแกรมมาแล้ว Install หรือ Setup ให้เรียบร้อย

3. เปิดโปรแกรม ” iTunes” ขึ้นมา

มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และความเป็นอาเซียน

“อาเซียน กับ ประเทศไทย และ คนไทย”

โดย   v9Atiwit  srinorin

292920_371302312901721_527841147_n-crop

                “อาเซียน” เป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับประเทศไทยและพลเมืองไทย เป็นความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราชาวไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต

“อาเซียน” เป็นเรื่องสำคัญสำหรับประชาชนพลเมืองในทั้งสิบประเทศที่รวมตัวกันเป็น “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” หรือที่เรียกชื่อย่อว่า “อาเซียน” (ASEAN = Association of Southeast Asian Nations)

“อาเซียน” เป็นเรื่องสำคัญที่ยังมิได้ถูกกระตุ้นให้เห็นความสำคัญ

สื่อสารมวลชนทั่วไปยังไม่ตื่นตัวนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียนในทางที่จะชี้ให้เห็นความสำคัญ

สื่อ สารมวลชนไทยโดยทั่วไปรายงานข่าวสารเรื่องอาเซียนตามที่จะมีเหตุการณ์ ตามวาระของการเกิดกิจกรรมเท่าที่พอจะเป็นข่าวสารได้เท่านั้น ไม่มีการขยายความ วิเคราะห์ให้ลึกซึ้งมากพอถึงผลกระทบของความตกลงในความร่วมมือต่างๆใน “กรอบอาเซียน” ที่ จะมาถึงตัวประชาชนพลเมืองไทยโดยตรง ทั้งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อม การประชุมที่สำคัญของอาเซียนแต่ละครั้งหากไม่มีประเด็นขัดแย้งระหว่างประเทศ ผลการประชุมตามวาระหลักจะไม่ได้รับความสนใจจากสื่อสารมวลชนกระแสหลักทั้ง หลายเท่าใดนัก

                                                       images (1)

                “อาเซียน” มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราทุกคน แน่นอน

แต่ข่าวสารที่จะอธิบายและย้ำเน้นให้สาธารณชนเห็นความสำคัญของ “อาเซียน” นั้นมีน้อยมาก หรือมี “ไม่มาก” พอ หากไม่เร่งรีบช่วยกันให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเสียแต่บัด นี้ ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่สนใจว่าอาเซียนกำลังทำอะไรที่กระทบชีวิตความเป็นอยู่ของเราอย่างไร ตรงไหน และ เมื่อไร บ้างแล้ว อีกสี่ปีเศษข้างหน้าก็จะไม่ทันกาล เพราะถึงปี พ.ศ. 2554/ค.ศ.2015

หากเราไม่เตรียมตัวให้พร้อมที่จะเข้าสู่ “ประชาคมอาเซียน” ในปี 2558/2015

หากรัฐบาลไม่เตรียมประเทศและประชาชนให้พร้อม

ทั้งประเทศไทยและพลเมืองไทย ซึ่งหมายถึงเราชาวไทยทุกคน ก็จะมิอาจเป็นผู้นำใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ แล้วเราก็จะตกอยู่ในสภาวะผู้ตามที่ไม่มี “ขีดความสามารถในการแข่งขัน” กับใครในอีกเก้าประเทศในอาเซียนได้ ไม่ต้องพูดถึงการแข่งขันใน “กรอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนอกภูมิภาคอาเซียน” เลย

“อาเซียน” มีความสำคัญต่อคนไทยและประเทศไทย แน่นอน

แต่ความสนใจสื่อสารเรื่อง “อาเซียน” อย่างจริงจังยังมีน้อยมาก ก็แน่นอนเช่นกัน

นี่คือที่มาของการเริ่มต้นเขียนคอลัมน์ “บันทึกอาเซียน” หรือ “ASEAN Diary” ที่นี่ เป็นประจำ ทุกวันจันทร์ ทุกสัปดาห์ อันที่จริงแล้วเรื่องของอาเซียนนั้น มีให้เขียน มีให้รายงาน มีให้วิเคราะห์ มีให้เล่าถึงมากมายได้ทุกวันไม่จบสิ้น การได้เขียนบันทึกอาเซียนที่นี่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งจะเป็นการส่งต่อการ เชื่อมโยงความสนใจไปยังแหล่งขอมูลข่าวสารอื่นที่หลากหลายกว้างไกลและแยกย่อย ไปตามความสนใจของผู้อ่านแต่ละท่าน

 

 

                                                          images (2) 13245490521324617175l

                ณ บทแรกของ “บันทึกอาเซียน” นี้ ขอบันทึกไว้แต่ตอนต้นก่อนว่า:

1. “อาเซียน” มีความสำคัญมากต่อชีวิตความเป็นอยู่และอนาคตการแข่งขันของประเทศไทยและพลเมืองไทยทุกคน

 2. “อาเซียน” มีความสำคัญมากต่อชีวิตความเป็นอยู่และอนาคตการแข่งขันของรัฐสมาชิกอาเซียน ทั้งสิบ พร้อมทั้งประชาชนพลเมืองทุกคนในทั้งสิบรัฐสมาชิกอาเซียนนั้น

ราย ละเอียดอื่นๆทั้งข่าวสารและสาระความรู้เกี่ยวกับอาเซียนจะทยอยนำมาเล่าสู่ กันฟัง ประกอบด้วยการอธิบาย วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนทัศนะกันไปทุกสัปดาห์ ตลอดปี อย่างน้อยๆก็ตลอด 5 ปีข้างหน้า บันทึกเรื่อง “อาเซียน” จะมีให้อ่านกันไปจนถึงปีเกิดของ “ประชาคมอาเซียน” ในปี 2558/2015

                                                      1315823951

ความสำคัญของอาเซียน

“อาเซียน” เป็นกลุ่มการรวมตัวของ 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อปี 2510/1967 โดยมีสมาชิกแรกก่อตั้ง 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปิ

ความคิดใครอ่ะ

Oh God, My Wife Is German.

I am American. My wife is German. We got married in the States and it was awesome. So awesome, in fact, I was inspired to write this blog post for the benefit of every American who has married — or is about to marry — a German person while in the United States of America.


‘Die Hochzeit,’ meaning ‘Wedding’ in German, sounds rather intimidating, doesn’t it? Unless you’re currently learning the German language and are familiar with its pronunciation, ‘Die’ is probably the word you’d least like to associate with the happiest day of your life, and ‘Hochzeit’ sounds, at least to me anyway, an awful lot like ‘Hogtied.’

But marrying someone from Germany really isn’t the frightening ordeal one might reasonably expect it to be. In fact, the wedding process will most likely be a totally smooth and completely awesome experience… with the exception of these 5 little details…

View original post 1,766 more words

ว้าวดูเซ็กซี่จัง*-*………….*

Spontaneous Ditties

Response to Creative Writing Challenge: Metamorphosis

When I first met you, I was a lamprey. Starving, hunting for blood; a pound of flesh with no shape nor form, just a circle of razor-sharp teeth that appears when threatened.

It had been a particularly harsh summer, and it had almost left me mindless and mad. My emotions took the front seat to a tornado heading down south; I was exposed and vulnerable, and so wanting of new possibilities.

I went to school exhausted, hoping to be rejuvenated by literary theory and dead writers. You raised your hand and answered in philosophy: my attention fully grasped with the lilts and tilts of your Wittgenstein analysis and Faulkner and Freudian comparisons.

I did what every lamprey would do and attached myself to your being without you even knowing it. Google became my best friend: I read every word you wrote on the internet and…

View original post 1,060 more words