8

ภาษาอังกฤษ  คือ  ภาษาที่ใช้ในระหว่างการประชุม การโต้ตอบทางจดหมาย การจัดทำรายงานการประชุม ผลการพิจารณา
และมติที่ประชุมตลอดจนการจัดทำคำแถลงการณ์ และการปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ของอาเซียน ทั้งนี้ ในฐานะที่เป็น
สมาคมอาเซียนไม่ได้ให้บริการด้านการแปลหรือตีความ

คำกล่าวทักทาย
(ภาษาอาเซียน)
บรูไน
ซาลามัต ดาตัง
อินโดนีเซีย
ซาลามัต เซียง
มาเลเซีย
ซาลามัต ดาตัง
ฟิลิปปินส์
กูมุสตา
สิงคโปร์
หนีห่าว
ไทย
สวัสดี
กัมพูชา
ซัวสเด
ลาว
สะบายดี
พม่า
มิงกาลาบา
เวียดนาม
ซินจ่าว

ประเทศอินโดนีเซีย
ภาษาอินโดนีเซีย
เป็นภาษาทางการของประเทศอินโดนีเซีย
Bahasa Indonesia
(บาฮาซา อินโดเนซียา)

รู้สักนิดกับภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia)
เราควรรู้ภาษาอินโดนีเซียไว้สักนิดพราะผู้คนในเมืองเมดานยังคงรู้
ภาษาอังกฤษกันน้อยมาก พ่อค้า แม่ขายส่วนใหญ่จะพูดไม่ได้เลย ต้องชี้นิ้วว่าจะเอาอะไรสั่งอะไร บางครั้งยังต้องอาศัยเครื่องคิดเลขช่วย อีกทางหนึ่งในการต่อรองราคา อย่างน้อยถ้ารู้ภาษาอินโดนีเซียสักนิด ก็พอเอาตัวรอดได้ในเมือง เมดานอันแสนยุ่งเหยิงนี้ นี่คือตัวอย่างภาษาเบื้องต้นที่ควรทราบสำหรับการท่องเที่ยว
Good Morning = Selamat Pagi
Good Afternoon = Selamat Siang
Good Night = Selamat Sore
What is your name = Siapa Nama anda?
My name is ….. = Nama Saya…………..
How are you? = Apa kabar?
I’m fine = Kabar baik
Thank you = Terima kasih
You’re welcome = Kembali
Sorry = Maaf
Excuse me = Permisi
Please (ขอความช่วยเหลือ) = Tolong
How much? = Berapa?
Expensive = Mahal
Cheap = Murah
Discount = Diskon
Where is ….? = Di mana ada?
May I take photo? = Boleh saya foto?
Yes = Ya
No = Tidak
Toilet = Kamar Kecil, W.C.
Delicious = Enak
Let’s eat = Ayo Makan
I want to go = Saya mau ke…….
I don’t understand = Saya tidak mengerti
I like you = Saya suka kamu
I love you = Saya cinta kamu

8

Ali    :  Selamat  sore, Dani.   Apa  kabar?
Dani  :   Baik – baik  saja. Apa kabar  Ali?
Ali    :    Oh! saya baik – baik  juga.
Sampai jumpa  lagi.
Dami    :  Sampai  jumpa  lagi.
อาลี   :   สวัสดีตอนเย็นดานี   สบายดีหรือ?
ดานี   :   สบายดี  สบายดีหรืออาลี?
อาลี    :  โอ ฉันสบายดี  แล้วเจอกันใหม่นะ
ดานี   :   แล้วเจอกันใหม่

ประเทศมาเลเซีย
ภาษามาเลย์ หรือ ภาษามลายู (มาเลย์: Bahasa Melayu) เป็นภาษากลุ่ม ออสโตรนีเชียน ที่พูดโดย ชนชาติมลายูซึ่งเป็น ชนพื้นเมืองของคาบสมุทรมลาย
ทางใต้ของ ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และบางส่วน ของเกาะสุมาตรา
เป็นภาษาทางการ ของ ประเทศ มาเลเซียและประเทศบรูไน และเป็น
1 ใน 4 ภาษาทาง การของประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังใช้เป็นที่แพร่
หลายในประเทศ ติมอร์ตะวันออก
1
ประเทศฟิลิปปินส์
ภาษาฟิลิปปินส์ (Filipino = ฟิลิปิโน )
เป็นภาษาทางการของประเทศฟิลิปปินส์
1
ประเทศ
สิงค์โปร์
สิงคโปร์มีภาษาราชการถึง 4 ภาษา คือ
อังกฤษ   จีน   มาเลย์      และภาษาทมิฬ  ภาษาประจำชาติ: คือภาษามาเลย์ ภาษาที่ถูกใช้บ่อยมากที่สุด   :  คือ ภาษาอังกฤษ
5
ประเทศไทย
ภาษาทางการ : ภาษาไทย
ราชอาณาจักรไทย
ประเทศบรูไน
1ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ภาษาราชการของบรูไนคือภาษามาเลย์ ซึ่งเป็นภาษาที่ชาวบรูไนใช้กัน มากเนื่องจากชาวบรูไนร้อยละ 66 มีเชื้อสายมาเลย์ อย่างไรก็ตาม ชาวบรูไนส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาอังกฤษ ได้ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อธุรกิจได้เช่นกัน รวมไปถึงภาษาจีนซึง เป็นภาษาที่มีการใช้กันมาก เนื่องจากมีชาวบรูไนเชื้อสายจีนอยู่ถึงร้อยละ 11 การเรียนรู้ภาษามาเลย์จะช่วยสร้างความประทับใจให้คู่เจรจา ชาวบรูไนได้ 1
ประเทศเวียตนาม
1
ภาษาเวียดนาม 1เป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์ ถึงแม้ว่าจะมีการยืมคำศัพท์จากภาษาจีน และเดิมใช้อักษรจีนเขียน แต่นัก ภาษาศาสตร์ยังคงจัดภาษาเวียดนามให้เป็น ภาษากลุ่มออสโตรเอเซียติก
ซึ่งในกลุ่มนี้ภาษาเวียดนามมีผู้พูดมากที่สุด (10 เท่า ภาษาที่มีจำนวนคนพูด เป็นอันดับรองลงมา คือ ภาษาเขมร) ในด้านระบบการเขียนของภาษา เวียดนามนั้น แต่เดิมใช้ตัวเขียนจีน เรียกว่า “จื๋อญอ” ต่อมาชาวเวียดนาม ได้พัฒนาตัวเขียนจีนเพื่อใช้เขียนภาษาเวียดนาม เรียกว่า “อักษรจื๋อโนม”
แต่ในปัจจุบันเวียดนามใช้ตัวอักษรโรมันที่พัฒนาขึ้นโดยมิชชันนารีชาวฝรั่งเศส
โดยเครื่องหมายเสริมสัทอักษรใช้เป็นวรรณยุกต์
2
ประเทศลาว
1

อักษรลาว เป็นชื่ออักษรที่รัฐบาลลาวรับรองให้ใช้เขียนภาษาลาว ซึ่งใช้เป็นภาษาราชการในปัจจุบัน

      สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว6

   ทำ(ไทย)   =   เฮ็ด (ลาว)
ช่วย (ไทย) = ซอยเหลือ (ลาว)
พูดคุยหรือการสนทนา (ไทย) = โอ้โลม (ลาว)
ไม่กลัว (ไทย) = บ่ย่าน (ลาว)
วันนี้ (ไทย) = มื่อนี้ (ลาว)
กี่โมงแล้ว (ไทย) = จั๊กโมงแล้ว (ลาว)
พริก (ไทย) = หมากเผ็ด (ลาว)
ผลไม้ (ไทย) = หมากไม้ (ลาว)
น้อยหน่า (ไทย) = หมากเขียบ (ลาว)
ข้าวต้ม (ไทย) = ข้าวเปียก (ลาว)

    ประเทศ
พม่า
8 5
   ประเทศ
กัมพูชา
8 8
Advertisement

 

10 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก treknature.com , angkorandpeople.com , philamfood.com ,myanmars.net  
 
 
          เหลือเวลาอีกเพียงแค่ 2 ปีเท่านั้น การรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ ก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้ว (พ.ศ. 2558) เพื่อผนึกกำลังในการพัฒนาแต่ละประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีประเทศไทยกับเขาด้วย วันนี้ กระปุกดอทคอม จึงมีข้อมูลเบา ๆ เกี่ยวกับดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของชาติอาเซียนในแต่ละประเทศมาฝากกันเพื่อเพิ่มเติมความรู้ ว่าแต่จะมีดอกไม้อะไรบ้าง อย่ารอช้ารีบไปดูกันเลย..
 
10 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
 
 1. บรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) : ดอกซิมปอร์
 
          ดอกไม้ประจำชาติบรูไน ก็คือ ดอกซิมปอร์ (Simpor) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ดอกส้านชะวา (Dillenia) ดอกไม้ประจำท้องถิ่นบรูไน ที่มีกลีบขนาดใหญ่สีเหลือง หากบานเต็มที่แล้วกลีบดอกจะมีลักษณะคล้ายร่ม พบเห็นได้ตามแม่น้ำทั่วไปของบรูไน มีสรรพคุณช่วยรักษาบาดแผล หากใครแวะไปเยือนบรูไน จะพบเห็นได้จากธนบัตรใบละ 1 ดอลลาร์ ของประเทศบรูไน และในงานศิลปะพื้นเมืองอีกด้วย
 
 
10 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
 
 2. ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) : ดอกลำดวน
 
          กัมพูชามีดอกไม้ประจำชาติเป็น ดอกลำดวน (Rumdul) ดอกไม้สีขาวปนเหลืองนวล กลีบดอกหนาทึบและแข็งเล็กน้อย มีกลิ่นหอมเย็นแบบกรุ่น ๆ ถูกจัดเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งเพราะมีความหมายถึงความสดชื่นหอมกรุ่น และเป็นดอกไม้สำหรับสุภาพสตรี วิธีปลูกที่ถูกต้อง ต้องปลูกไว้ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวบ้าน ที่สำคัญต้องปลูกในวันพุธด้วยนะ
 
 
10 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
 
 3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) : ดอกกล้วยไม้ราตรี
 
          ดอกไม้ประจำชาติอินโดนีเซีย คือ ดอกกล้วยไม้ราตรี (Moon Orchid) ซึ่งเป็นหนึ่งในดอกกล้วยไม้ที่บานอยู่ได้นานที่สุด โดยช่อดอกนั้นสามารถแตกกิ่งและอยู่ได้นาน 2-6 เดือน โดยดอกจะบานแค่ปีละ 2-3 ครั้งเท่านั้น ทั้งนี้ดอกกล้วยไม้ราตรีสามารถเจริญเติบโตได้ดีในอากาศชื้น จึงพบเห็นได้ง่ายในพื้นที่ราบต่ำของประเทศอินโดนีเซีย
 
 
10 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
 
 4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic) : ดอกจำปาลาว
 
          ดอกไม้ประจำชาติประเทศเพื่อนบ้านของไทยอย่างประเทศลาว คือ ดอกจำปาลาว (Dok Champa) คนไทยรู้จักกันดีในชื่อ ดอกลีลาวดี หรือ ดอกลั่นทม โดยดอกจำปาลาวมักมีสีสันหลากหลาย ไม่เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นเพียงสีขาวเท่านั้น เช่น สีชมพู สีเหลือง สีแดง หรือสีโทนอ่อนต่าง ๆ โดยดอกจำปาลาวนั้นเป็นตัวแทนของความสุขและความจริงใจ จึงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อประดับประดาในงานพิธีต่าง ๆ รวมทั้งใช้เป็นพวงมาลัยเพื่อรับแขกอีกด้วย
 
 
10 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
 
 5. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) : ดอกพู่ระหง
 
          สำหรับประเทศมาเลเซียนั้น มีดอกไม้ประจำชาติเป็น ดอกพู่ระหง (Bunga Raya) ในภาษาท้องถิ่นเรียกกันว่า บุหงารายอ หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ ดอกชบาสีแดง ลักษณะกลีบดอกเป็นสีแดง มีเกสรยื่นยาวออกมาเหนือดอก ซึ่งถูกจัดให้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศมาเลเซีย เพื่อเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นและความอดทนในชาติ โดยเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมให้สูงส่งและสง่างาม รวมทั้งยังสามารถนำไปใช้ในทางการแพทย์และความงามได้อีกด้วย
 
 
10 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
 
 6. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) : ดอกพุดแก้ว
 
          ดอกไม้ประจำชาติฟิลิปปินส์ คือ ดอกพุดแก้ว (Sampaguita Jasmine) ดอกมีสีขาวกลีบดอกเป็นรูปดาว มีกลิ่นหอม บานส่งกลิ่นในตอนกลางคืน ถือเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ เรียบง่าย อ่อนน้อมถ่อมตน รวมถึงความเข้มแข็งอีกด้วย เคยถูกนำมาใช้เฉลิมฉลองในตำนานเรื่องเล่ารวมทั้งบทเพลงของฟิลิปปินส์ด้วยเช่นกัน
 
 
10 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
 
 7. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) : ดอกกล้วยไม้แวนด้า
 
          ประเทศสิงคโปร์ มี ดอกกล้วยไม้แวนด้า (Vanda Miss Joaquim) เป็นดอกไม้ประจำชาติ โดยดอกกล้วยไม้แวนด้าตั้งชื่อตามผู้ผสมพันธุ์ คือ Miss Agnes Joaquim จัดเป็นดอกกล้วยไม้ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในประเทศสิงคโปร์ มีสีม่วงสดสวยงามและเบ่งบานอยู่ตลอดทั้งปี โดยถูกจัดให้เป็นดอกไม้ประจำชาติสิงคโปร์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524)
 
 
10 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
 
 8. ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) : ดอกราชพฤกษ์
 
          ดอกไม้ประจำชาติไทยของเรา ก็คือ ดอกราชพฤกษ์ (Ratchaphruek) ที่มีสีเหลืองสวยสง่างาม เมื่อเบ่งบานแล้วให้ความรู้สึกอบอุ่น ถือเป็นสัญลักษณ์ของความมีเกียรติยศศักดิ์ศรี ซึ่งชาวไทยหลายคนรู้จักกันดีในนามของ ดอกคูน โดยมีความเชื่อว่าสีเหลืองอร่ามของดอกราชพฤกษ์คือสีแห่งพระพุทธศาสนาและความรุ่งโรจน์ รวมทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีปรองดองของคนในชาติอีกด้วย โดยดอกราชพฤกษ์จะเบ่งบานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์–พฤษภาคม มีจุดเด่นเวลาเบ่งบานคือการผลัดใบออกจนหมดต้น เหลือไว้เพียงแค่สีเหลืองอร่ามของดอกราชพฤกษ์เท่านั้น
 
 
10 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
 
 9. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam) : ดอกบัว
 
          ประเทศเวียดนาม มีดอกไม้ที่คนไทยคุ้นเคยอย่าง ดอกบัว (Lotus) เป็นดอกไม้ประจำชาติ โดยดอกบัวเป็นที่รู้จักกันในนาม “ดอกไม้แห่งรุ่งอรุณ” เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความผูกพัน และการมองโลกในแง่ดี ดอกบัวจึงมักถูกกล่าวถึงในบทกลอนและเพลงพื้นเมืองของชาวเวียดนามอยู่บ่อยครั้ง
 
 
10 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
 
 10. สหภาพพม่า (Union of Myanmar) : ดอกประดู่
 
          ดอกไม้ประจำชาติของประเทศพม่า คือ ดอกประดู่ (Paduak) เป็นดอกไม้ที่พบมากในประเทศพม่า มีสีเหลืองทอง ผลิดอกและส่งกลิ่นหอมในฤดูฝนแรก ช่วงเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ประเทศพม่ามีการเฉลิมฉลองปีใหม่ขึ้น ชาวพม่าเชื่อว่าดอกประดู่คือสัญลักษณ์ของความแข็งแรง ความทนทาน และเป็นดอกไม้ที่ขาดไม่ได้ในพิธีทางศาสนาของชาวพม่าเลยล่ะ
 
          รู้จักกันไปแล้วสำหรับดอกไม้ประจำชาติอาเซียนทั้ง 10 ชาติ ที่หลายดอกก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีและเคยเห็นในประเทศไทยอยู่บ้าง หากพบเจอเพื่อนร่วมประชาคมอาเซียนที่แวะมาเยี่ยมเยียนเมืองไทยแล้วล่ะก็ ลองมอบดอกไม้เหล่านี้ให้เพื่อเป็นการต้อนรับ ก็คงจะสร้างความปลื้มใจให้ไม่น้อยอยู่เหมือนกันนะ

บ่ะ

l;pสวย

*-*

*********************************

Fish Of Gold

Alright already, fine. Alice at Wonderland, more specifically Sad Pony and Squirrel, convinced me that maybe I should do some social media promotion. I’ve never done any promotion. I guess there’s a first time for everything.

I had a Twitter account a million years ago where I wrote sentences no one had written before. I wrote 19 of them before I gave up. I have resuscitated my long fallow Twitter account: @thefishofgold

I have also started two Facebook thingies, One is a FOG page, the other is a Gold Fish account. I really don’t know the difference. One you like, one you friend. Although, I don’t see why you can’t like your friends.

I can’t guarantee that I’ll do anything with them, but go on and friend me or follow or like me or whatever it is one does at Twitter and Facebook before I lose all…

View original post 103 more words

หม้อข้าวหม้อแกงลิง เป็นไม้กินแมลงชนิดหนึ่งที่มีใบพัฒนามาเป็นกับดักเพื่อใช้ในการดักจับแมลง มีการกระจายตัวอยู่ในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทางตะวันออกของอินเดีย ศรีลังกา มาดากัสการ์ หมู่เกาะเซเชลส์ (Seychelles) ทางตอนใต้ของจีน และทางตอนเหนือของออสเตรเลีย สามารถจำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มโลว์แลนด์ (Lowland) สามารถพบได้ที่ระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 0-1,000 เมตร เจริญเติบโตได้ในสภาพอากาศแบบร้อนชื้น เหมาะสำหรับบ้านเรา

กลุ่มไฮแลนด์ (Highland) สามารถพบได้ที่ระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,000 เมตร ขึ้นไป เนื่องจากมีความต้องการความชื้นค่อนข้างสูงและสภาพอากาศต้องค่อนข้างเย็น ยากต่อการเลี้ยงในสภาพอากาศแบบร้อนชื้น แต่บางชนิดอาจปรับตัวจนสามารถเจริญเติบโตได้ แต่ขนาดของหม้ออาจจะไม่ใหญ่เหมือนกับการเลี้ยงในสภาพไฮแลนด์

ปัจจุบัน หม้อข้าวหม้อแกงลิง เป็นไม้ที่คนให้ความสนใจหาซื้อ นำไปประดับตกแต่งแขวนไว้ตามต้นไม้บริเวณบ้าน  เก็บสะสมเพาะเลี้ยงทำเป็นธุรกิจจำหน่ายส่งขายทั้งในและต่างประเทศกันในหลายพื้นที่ ดังเช่น คุณกำไร วรพานิชย์ หญิงวัย 50 ปี ที่มีใจรักในการปลูกต้นไม้เป็นพื้นฐาน ทำให้ประสบความสำเร็จกับอาชีพเพาะเลี้ยงหม้อข้าวหม้อแกงลิงขายในทุกวันนี้

จากอาชีพเสริม
กลายเป็นอาชีพหลัก

คุณกำไร เดิมทำงานเป็นพนังงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง แต่ด้วยความรู้สึกเต็มที่กับงานประจำที่ทำอยู่ จึงลาออกมาทำงานอิสระ รับจัดอีเว้นต์ควบคู่กับการเพาะปลูกต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงไว้บริเวณบ้านเลขที่ 187/101 ซอยต้นสน 15 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

“หม้อข้าวหม้อแกงลิง เป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่นำมาจากป่าและทำการขยายพันธุ์ให้มีปริมาณมากๆ เพราะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากเป็นไม้ที่ต้องอนุรักษ์ ดังนั้น การขยายพันธุ์จึงจะใช้วิธีการเพาะเมล็ด แทนการไปหาเก็บตามป่ามาเพาะเพิ่มปริมาณ

ทุกวันนี้ได้พัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆ อีกทั้งยังได้นำไม้จากประเทศมาเลเซียเข้ามาทำเป็นพ่อแม่พันธุ์เพิ่มมากขึ้น กว่า 10 สายพันธุ์ ซึ่งมีความแตกต่างที่สามารถสังเกตได้คือ กระเปาะจะมีขนาดที่ต่างกัน สีและลวดลายคนละแบบ แต่เมื่อนำมาผสมกับไม้บ้านเรา จะทำให้ได้สีที่สวย กระเปาะใหญ่ขึ้น หนาขึ้น แข็งแรงขึ้น ความคงทนก็จะเยอะกว่า เหมาะกับการนำมาแขวนโชว์ ดังนั้น การเลือกต้นที่จะมาทำพ่อแม่พันธุ์มาผสมนั้นจะต้องเลือกต้นที่มีฟอร์มสวย โดดเด่น มาทำการผสมกัน เพราะว่าการผสมสายพันธุ์นั้นก็คือการพัฒนาให้ได้สายพันธุ์ที่ดีขึ้นจากเดิม”

การขยายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิง คุณกำไรบอกว่า ทำได้หลายวิธี ทั้งการตอน ปักชำ เพาะเมล็ด แยกหน่อ แต่โดยส่วนใหญ่ที่ได้แนะนำให้กับลูกค้าจะเป็นวิธีการตอน เนื่องจากจะได้ต้นเร็วกว่า ชัวร์กว่าวิธีการอื่นๆ แต่หากเป็นการเพิ่มปริมาณให้มีมากก็จะขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด

“การเพาะต้นกล้าจะใช้ตะกร้า ขนาด 12 นิ้ว ทำเป็นถาดเพาะ ใส่มะพร้าวสับละเอียดรองก้น 1 ใน 4 ส่วน ของตะกร้า ตามด้วยสแฟกนัมมอสส์ รดน้ำให้ชุ่ม ประมาณ 2 วัน ก่อนนำเมล็ดลงไปปลูกและนำตะกร้าขนาดเท่ากันมาปิดด้านบน เพื่อช่วยในการรดน้ำและไม่ให้เมล็ดกระเด็น”

หลังจากต้นกล้าได้ขนาด คุณกำไร จะนำมาปลูกลงกระถาง ขนาด 2 นิ้ว โดยจะใช้เครื่องปลูกที่มีความโปร่งแต่สามารถเก็บความชื้นได้ดีและยาวนาน ซึ่งประกอบด้วย ขุยมะพร้าวสับละเอียดผสมกับทรายหยาบ ในอัตราส่วน 2 : 1

“หม้อข้าวหม้แกงลิง จะใช้เวลาปลูกดูแลจนได้ขนาด สามารถจำหน่ายได้จะอยู่ประมาณ 1 ปีเต็ม (ต้นเล็ก) แต่ของเราจะมีขนาดตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป โดยมีขนาดกระถางตั้งแต่ 2 นิ้ว 3 นิ้ว และ 6 นิ้ว ราคาจะเริ่มตั้งแต่ 20 บาท ขึ้นไป แล้วแต่ขนาดของแต่ละต้น”

การดูแลรักษา
ให้ น้ำ แดด ปุ๋ย
การเลี้ยงหม้อข้าวหม้อแกงลิงให้ออกหม้อและเติบโตจะต้องอาศัยปัจจัยที่ประกอบด้วย หนึ่ง ปริมาณแสง จะต้องอยู่ระหว่าง 50-80 เปอร์เซ็นต์ และควรได้แสงแดดไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ต่อวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง สอง ความชื้นในการเลี้ยงหม้อข้าวหม้อแกงลิงให้ออกหม้อ จะต้องมีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ แต่ต้องไม่แฉะ และ สาม การให้น้ำนับเป็นเรื่องสำคัญสำหรับหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่จะต้องให้ดินเปียกชื้นอยู่เสมอ ถ้าดินแห้งแม้แต่วันเดียว ระบบรากอาจจะเสียไป เนื่องจากหม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นพืชที่ชอบน้ำมาก ซึ่งการให้น้ำ เราจะให้น้ำวันละ 1 ครั้ง (ช่วงเช้า)

การให้ปุ๋ย โดยส่วนใหญ่แล้ว คุณกำไร จะให้ปุ๋ยออสโมโค้ท ในช่วงที่ต้นกล้าแตกใบขึ้นประมาณ 3 ใบ กับช่วงที่เปลี่ยนกระถาง จะไม่ให้หลังจากต้นสมบูรณ์และแข็งแรงแล้ว เนื่องจากการให้ปุ๋ยในช่วงนี้จะเป็นการไปเร่งให้ใบและต้นสมบูรณ์ ทำให้ต้นไม่จำเป็นต้องออกกระเปาะมาดักแมลงเพื่อเป็นปุ๋ย

เทคนิคการเลี้ยงต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงให้ต้นสวย ออกกระเปาะ และให้หม้ออยู่ได้นานนั้น คุณกำไรแนะนำว่า ควรให้น้ำลงไปในหม้อ และโดนแดดอย่างเต็มที่ เพียงเท่านี้ต้นก็จะสมบูรณ์และอยู่ได้นาน

ท้ายนี้ คุณกำไร ฝากบอกกับผู้ที่เพาะเลี้ยงหม้อข้าวหม้อแกงลิง ว่าไม้พวกนี้ จะสวยแค่เล็กๆ ถ้าไม่มีใจรัก จะเริ่มดูแลยาก เนื่องจากเป็นไม้ที่กินพื้นที่ จะไม่สวยแค่ในกระถางเล็ก ดังนั้น จำเป็นต้องคอยดูและคอยเปลี่ยนกระถางให้เหมาะกับขนาดต้น เท่านี้ก็จะมีต้นไม้กินแมลงที่สมบูรณ์ มีกระเปาะให้เห็นตลอดทั้งป                            เพี้ย

images (3)

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกำไร วรพานิชย์ โทรศัพท์ 0900234293 หรือ www.saimproplants.com

PS : การใส่เพลงและหนัง ลงใน iPhone, IPod, IPad ด้วยโปรแกรม iTunes VS iTools สำหรับมือใหม่และมือเก่าที่ลืม

  สวัสดีครับ พี่ ๆ เพื่อน ๆ ชาว PDAMobiz วันนี้ขอแนะนำ วิธีการใส่เพลงหรือหนังลงใน Iphone Ipad แบบ ง่าย ด้วยโปรแกรม iTune และ iTools ครับ บทความนี้ เหมาะสำหรับ ท่านที่ยังไม่ทราบ มือใหม่ หรือ มือเก่าแต่จำไม่ได้แล้ว ชอบโปรแกรมไหน ก็ เลือกดูนะครับขอให้ทุกท่าน มีความสุขในวันจันทร์แห่งชาติ วันทำงานวันแรกของอาทิตย์นี้ แล้วพบกันใหม่ครับ

……

คำเตือน : บทความนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่ชำนาญแล้ว แต่ถ้าลื่มแวะเข้ามาอ่านได้ครับ 

ครับ พี่ ๆ เพื่อน ๆ หลายท่าน ที่เปลี่ยนมาใช้ Iphone ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม คงมีหลายท่าน มีคำถามคาใจ ที่ยากจะทราบ หนึ่งในนั้น ที่น่าจะมีก็คือ “ใส่เพลงและหนัง ใน Iphone จะเพิ่มเข้าไปยังไง และ ทำเองได้มั้ย ที่สำคัญ ขอแบบง่ายๆ” ซึ่งผม ขอตอบโจทย์ นี้ ด้วย โปรแกรม iTools ซึ่งใช้ง่ายและก็ฟรีด้วย ไม่ต้อง Jail ก็ใช้ได้นะครับ (ณ ตอนนี้ยังฟรีอยู่ครับ) ส่วนวิธีทำแบบอื่น ก็คงหนีไม่พ้นการใช้ iTune  มาดูกันว่า ทั้งสองโปรแกรม จะมีวิธียังไง และแตกต่างหรือ ยากง่ายแค่ไหน เชิญติดตามครับ

มาดูขั้นตอนกันเลยครับ

iTune 11 การใส่เพลงและหนังแบบ Manual

อันแรกขอพูดถึง วิธีการใส่เพลงและหนัง จากโปรแกรม iTune ก่อนแล้วกันนะครับ ในที่นี้ผม ใช้ Version 11 64bit ครับ

1. ก่อนอื่นเลยท่านต้องมี โปรแกรม “iTunes” ก่อน ท่านสามารถ Download ได้จาก URL นี้ ” http://support.apple.com/th_TH/downloads/ “

2. เมื่อได้โปรแกรมมาแล้ว Install หรือ Setup ให้เรียบร้อย

3. เปิดโปรแกรม ” iTunes” ขึ้นมา

มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และความเป็นอาเซียน

“อาเซียน กับ ประเทศไทย และ คนไทย”

โดย   v9Atiwit  srinorin

292920_371302312901721_527841147_n-crop

                “อาเซียน” เป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับประเทศไทยและพลเมืองไทย เป็นความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราชาวไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต

“อาเซียน” เป็นเรื่องสำคัญสำหรับประชาชนพลเมืองในทั้งสิบประเทศที่รวมตัวกันเป็น “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” หรือที่เรียกชื่อย่อว่า “อาเซียน” (ASEAN = Association of Southeast Asian Nations)

“อาเซียน” เป็นเรื่องสำคัญที่ยังมิได้ถูกกระตุ้นให้เห็นความสำคัญ

สื่อสารมวลชนทั่วไปยังไม่ตื่นตัวนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียนในทางที่จะชี้ให้เห็นความสำคัญ

สื่อ สารมวลชนไทยโดยทั่วไปรายงานข่าวสารเรื่องอาเซียนตามที่จะมีเหตุการณ์ ตามวาระของการเกิดกิจกรรมเท่าที่พอจะเป็นข่าวสารได้เท่านั้น ไม่มีการขยายความ วิเคราะห์ให้ลึกซึ้งมากพอถึงผลกระทบของความตกลงในความร่วมมือต่างๆใน “กรอบอาเซียน” ที่ จะมาถึงตัวประชาชนพลเมืองไทยโดยตรง ทั้งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อม การประชุมที่สำคัญของอาเซียนแต่ละครั้งหากไม่มีประเด็นขัดแย้งระหว่างประเทศ ผลการประชุมตามวาระหลักจะไม่ได้รับความสนใจจากสื่อสารมวลชนกระแสหลักทั้ง หลายเท่าใดนัก

                                                       images (1)

                “อาเซียน” มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราทุกคน แน่นอน

แต่ข่าวสารที่จะอธิบายและย้ำเน้นให้สาธารณชนเห็นความสำคัญของ “อาเซียน” นั้นมีน้อยมาก หรือมี “ไม่มาก” พอ หากไม่เร่งรีบช่วยกันให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเสียแต่บัด นี้ ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่สนใจว่าอาเซียนกำลังทำอะไรที่กระทบชีวิตความเป็นอยู่ของเราอย่างไร ตรงไหน และ เมื่อไร บ้างแล้ว อีกสี่ปีเศษข้างหน้าก็จะไม่ทันกาล เพราะถึงปี พ.ศ. 2554/ค.ศ.2015

หากเราไม่เตรียมตัวให้พร้อมที่จะเข้าสู่ “ประชาคมอาเซียน” ในปี 2558/2015

หากรัฐบาลไม่เตรียมประเทศและประชาชนให้พร้อม

ทั้งประเทศไทยและพลเมืองไทย ซึ่งหมายถึงเราชาวไทยทุกคน ก็จะมิอาจเป็นผู้นำใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ แล้วเราก็จะตกอยู่ในสภาวะผู้ตามที่ไม่มี “ขีดความสามารถในการแข่งขัน” กับใครในอีกเก้าประเทศในอาเซียนได้ ไม่ต้องพูดถึงการแข่งขันใน “กรอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนอกภูมิภาคอาเซียน” เลย

“อาเซียน” มีความสำคัญต่อคนไทยและประเทศไทย แน่นอน

แต่ความสนใจสื่อสารเรื่อง “อาเซียน” อย่างจริงจังยังมีน้อยมาก ก็แน่นอนเช่นกัน

นี่คือที่มาของการเริ่มต้นเขียนคอลัมน์ “บันทึกอาเซียน” หรือ “ASEAN Diary” ที่นี่ เป็นประจำ ทุกวันจันทร์ ทุกสัปดาห์ อันที่จริงแล้วเรื่องของอาเซียนนั้น มีให้เขียน มีให้รายงาน มีให้วิเคราะห์ มีให้เล่าถึงมากมายได้ทุกวันไม่จบสิ้น การได้เขียนบันทึกอาเซียนที่นี่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งจะเป็นการส่งต่อการ เชื่อมโยงความสนใจไปยังแหล่งขอมูลข่าวสารอื่นที่หลากหลายกว้างไกลและแยกย่อย ไปตามความสนใจของผู้อ่านแต่ละท่าน

 

 

                                                          images (2) 13245490521324617175l

                ณ บทแรกของ “บันทึกอาเซียน” นี้ ขอบันทึกไว้แต่ตอนต้นก่อนว่า:

1. “อาเซียน” มีความสำคัญมากต่อชีวิตความเป็นอยู่และอนาคตการแข่งขันของประเทศไทยและพลเมืองไทยทุกคน

 2. “อาเซียน” มีความสำคัญมากต่อชีวิตความเป็นอยู่และอนาคตการแข่งขันของรัฐสมาชิกอาเซียน ทั้งสิบ พร้อมทั้งประชาชนพลเมืองทุกคนในทั้งสิบรัฐสมาชิกอาเซียนนั้น

ราย ละเอียดอื่นๆทั้งข่าวสารและสาระความรู้เกี่ยวกับอาเซียนจะทยอยนำมาเล่าสู่ กันฟัง ประกอบด้วยการอธิบาย วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนทัศนะกันไปทุกสัปดาห์ ตลอดปี อย่างน้อยๆก็ตลอด 5 ปีข้างหน้า บันทึกเรื่อง “อาเซียน” จะมีให้อ่านกันไปจนถึงปีเกิดของ “ประชาคมอาเซียน” ในปี 2558/2015

                                                      1315823951

ความสำคัญของอาเซียน

“อาเซียน” เป็นกลุ่มการรวมตัวของ 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อปี 2510/1967 โดยมีสมาชิกแรกก่อตั้ง 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปิ